Alpha elektro har foretaksgodkjenning og kan forestå brannforebyggene

elkontroll i bolig iht NEK 405.2.2

 

 

 

Alpha Elektro har autorissjon fra Post -og Teletilsynet som teleinstallatør

 

 

MILJØFYRTÅRN

 

Alpha elektro AS er miljøfyrtårn bedrift

 

 

 

Miljøprofil

Miljølover & Forskrifter

 

Vi etterlever og oppfyller kravene i miljølover og forskrifter.

 

 

Fordeler for miljø og kunder

 

Vi støtter og råder våre kunder til å velge miljømessige holdbare

løsninger som er kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv.